Mededelingen

Praktijk open op woensdag,donderdag en zaterdag ochtend.

Wen-Ling Lee's Blog

Yin en Yang

yin yang 500De term Yin en Yang werden voor het eerst genoemd in het “易經 Yi-Ging, Book of simple”. Yin en Yang vertegenwoordigen alle vormen en kenmerken die er in het universum bestaan.

Yin en Yang zijn Chinese begrippen, die staan voor de twee tegenovergestelde krachten, die telkens terugkeren in alle aspecten van het leven en in het universum. Het bekende Yin Yang symbool is de oud-Chinese weergave van de dualiteit die men overal in de kosmos tegenkomt. Hierbij staat Yin voor vrouwelijkheid (aarde, koude, noorden en vochtigheid) en Yang staat voor mannelijkheid (hemel, warmte, zuiden en droogte). Dit zijn echter niet uitsluitend tegengestelde waarden, maar ze vullen elkaar ook aan.

Het universum, dat alles omvat wat er is en niet is, wordt de Tao genoemd. Deze Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in de tegengestelde waarden Yin en Yang. Dit zijn geen absolute tegenpolen, zoals goed en kwaad. Beiden kunnen slechts in relatie tot elkaar bestaan. Men kan iets bijvoorbeeld uitsluitend “lang” noemen in relatie tot iets “korters”; beiden kunnen niet afzonderlijk van elkaar bestaan.

Onder normale omstandigheden zijn de Yin en Yang in het menselijke lichaam in evenwicht met elkaar en functioneert het gehele lichaam naar behoren. Als om één of andere reden dit wederzijdse evenwicht is verstoord, dan zal dit de fysiologische balans in het lichaam beïnvloeden, wat weer resulteert in een overvloed of een tekort aan Yin of Yang.

Yin en Yang zijn elkaars tegenstellingen, maar tegelijkertijd hebben ze een relatie waarbij ze van elkaar afhankelijk zijn. Ze kunnen niet los van elkaar bestaan. Zonder Yin is er geen Yang en zonder Yang is er geen Yin.

Zonder een beweging vooruit (Yang), kan er geen beweging naar beneden (Yin) zijn. Zonder kou (Yin), kan er geen warmte (Yang) zijn.

De status van Yin en Yang in een bepaald verschijnsel is niet vast, maar ze zijn voortdurend bezig elkaar te consumeren en te ondersteunen. Yin heeft te maken met voedingsstoffen en Yang met functioneren en activiteiten. Bijvoorbeeld om te functioneren en bepaalde activiteiten uit te voeren (Yang) zal een bepaalde hoeveelheid van de voedingsstoffen (Yin) geconsumeerd worden. Anderzijds zal er voor de productie van verschillende voedingsstoffen (Yin) een zekere hoeveelheid energie (Yang) nodig zijn. Dit is het proces waarbij “het verbruik van Yang leidt tot de toename van Yin”.

Onder normale omstandigheden is de  “consumptie - ondersteuningsrelatie” redelijk in balans. Als dit niet zo is, dan kunnen er ziektes optreden.

De Yin en Yang relatie is niet statisch, maar een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.

Onder bepaalde omstandigheden kan de één de plaats van de ander zelfs overnemen. Yin wordt dan Yang en Yang wordt dan Yin.
Een acute koortsaanval zorgt bijvoorbeeld voor zeer hoge lichaamstemperaturen, die tot een groot verbruik en ernstige verzwakking van de Qi kan leiden. Na een langere periode van hoge koorts, kunnen er ernstige koudeverschijnselen optreden, zoals een plotselinge sterke daling van de lichaamstemperatuur, verbleking van de huid, koude ledematen en het verzwakken van de hartslag. Als de juiste noodmaatregelen worden getroffen, kan de Yang Qi zich weer herstellen.

Taijitu Yin Yang afbeelding. De witte kleur staat voor Yang en de zwarte voor Yin. De lijn tussen beide kleuren is geen rechte, verticale lijn, maar heeft een S-vorm, waarmee wordt aangegeven dat hier sprake is van een dynamisch proces en het laat dan ook de consumptie / ondersteuningsrelatie tussen beiden zien. In het witte Yang gebied zit een zwarte Yin vlek en andersom zit er in het witte Yin gebied een zwarte Yang vlek. Wat de mogelijkheid aangeeft dat beide elkaars positie kunnen innemen.
Men kan stellen dat Yin en Yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn delen van de eenheid (Tao). Niets in het universum is volledig Yin of volledig Yang.

Dit laat zien dat geen enkel verschijnsel geïsoleerd optreedt, maar zich altijd, verbonden met de rest, ontwikkelt en verandert.