Wat kan ik tijdens een acupunctuurbehandeling verwachten?

Tijdens het eerste consult ga ik een compleet overzicht opstellen van uw medische historie en uw huidige gezondheid.  Allereerst gaat de aandacht uiteraard uit naar de hoofdklacht waarmee u komt.

Vervolgens zullen vragen worden gesteld die betrekking hebben op diverse aspecten van uw leven. Deze hebben niet altijd direct betrekking op het probleem waar u voor komt.

De antwoorden op deze vragen geven mij een beter beeld van uw aandoening. U kunt bijvoorbeled een klacht hebben die veel verschillende oorzaken kan hebben. Een acupuncturist zoekt naar het geheel van verschijnselen en symptomen om de oorzaak vast te kunnen stellen.

Het eerste bezoek duurt meestal 1-1 ½ uur , inclusief behandeling. De bezoeken hierna duren ongeveer 45 minuten tot 1 uur.